ห้องน้องกระต่ายแห่งภูริทัศน์รีสอร์ท แก่งหินเพิง ปราจีนบุรี โทร. 080-093-3949

บ้านพักแบบใหม่ ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาอย่างร้อนแรงโดยทางภูริทัศน์ รีสอร์ท อย่าลืม เข้ามาดูกันนะครับ น้องกระต่ายหูสั้น น้องกระต่ายหูยาว น้องกระต่ายหูกลม พันธุ์สีชมพู รอท่านอยู่จ้า 

Visitors: 24,510